Εξοπλισμός

Η εταιρεία μας διαθέτει διάφορο εξοπλισμό για την αποπεράτωση των εργασιών που αναλαμβάνει. Στην παρούσα ενότητα αναφέρεται ο βασικός εξοπλισμός που διαθέτουμε.   
 

HARDWARE Σύστημα μέτρησης
SOFTWARE Σύστημα μέτρησης
 • NTI XL2 class 1 measuring system

 • Terrasonde Digital audio toolbox  (acoustic audio analyser)

 • HQ noise,pulse,tone generator

 • mackie onyx blackjack soundcard(used for room acoustics analysis)

 • Earthworks s30 (measuring mic)

 • NTI mini spl (measuring mic)

 • Rational acoustics RTA-420 x 2(measuring mics)

 • Cesva SC160 type 2 analyser

 • Mackie vlz402 mini audio mixer.


 

 • AFMG Ease 4.1(Acoustics simulation software)

 • Siasoft Acoustics tools (RAcoustics measurement software)

 • Rational acoustics Smaart 7.0 (RT Acoustics and audio measurements)

 • REW v5  (Acoustics and audio measurements)

 • AFMG Soundflow (sound insulation simulation software)